ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน228.5 KiB156
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน703.6 KiB149
ทุนเรียนฟรี812.5 KiB199
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ410.9 KiB308
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์238.4 KiB197
เปิดหลักสุตรอบรมคอมพอวเตอร์ให้แก่คนพิการ306.2 KiB151
ประกาศรับสมัครเด็กพิการเข้าเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น163.2 KiB114
ประกาศสอบสัมภาษณ์นักสังคมสงเคราะห์ปี 59162.1 KiB192
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป93.8 KiB204
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559219.0 KiB596
ประชาสัมพันธ์เรื่องเบี้ยความพิการ51.1 KiB185
ฟอร์มสมัครแม่ดีเด่น ประจำปี 2559101.5 KiB1157
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผู้พิการทางการได้ยิน194.6 KiB104
การคัดเลือกลูกกตัญญู87.0 KiB291
แบบกรอกประวัติลูกกตัญญู2.8 MiB615