ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน228.5 KiB139
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน703.6 KiB134
ทุนเรียนฟรี812.5 KiB175
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ410.9 KiB283
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์238.4 KiB171
เปิดหลักสุตรอบรมคอมพอวเตอร์ให้แก่คนพิการ306.2 KiB138
ประกาศรับสมัครเด็กพิการเข้าเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น163.2 KiB101
ประกาศสอบสัมภาษณ์นักสังคมสงเคราะห์ปี 59162.1 KiB178
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป93.8 KiB190
หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559219.0 KiB491
ประชาสัมพันธ์เรื่องเบี้ยความพิการ51.1 KiB170
ฟอร์มสมัครแม่ดีเด่น ประจำปี 2559101.5 KiB696
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานผู้พิการทางการได้ยิน194.6 KiB93
การคัดเลือกลูกกตัญญู87.0 KiB263
แบบกรอกประวัติลูกกตัญญู2.8 MiB490