กิจกรรมพิธีลงนามถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมพิธีลงนามถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี