กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง”

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระยรมราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง บ้านนิคมพัฒนา ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี