งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดย นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี