เจริญพระพุทธมนต์คาถา พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร

นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ และเป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ เวลา 17.00 น. พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก จุดเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต ไปจนถึง เวลา 22.00 น. สำหรับในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เวลา 10.00 น.พระเถราจารย์ ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตักน้ำอภิเษกจากขันสาคร ใส่คนโท และจะได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก เวลา 17.19 – 21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดต่อไป