พิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ

เมื่อเวลา  11.52 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกรวยกระทงดอกไม้  ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ   เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี ข้าราชการ  ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ  พ่อค้า  และประชาชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี  แต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ในโอกาสที่ได้ร่วมพิธีพิธีมหามงคลในครั้งนี้

จากนั้นพราหมณ์หรือบัณฑิตอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ  และตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใส่ขันน้ำสาคร  เจ้าหน้าที่เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ขึ้นรถบุษบก แห่ขบวน ไปยัง สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  เพื่อรอพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่  8 เมษายน 2562  พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป