กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี “ปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ”

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี “ปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ”