กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี (นางนัฏญา จิตรเกาะ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบทุนการศึกษา การมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน