รมต.พม. ประชุมมอบนโยบายทีม OHE HOME และ เปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส

วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมมอบนโยบายทีม OHE HOME จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส

จ.อุบลราชธานี เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย พม. เป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุข ในสังคมคุณภาพ พร้อมนี้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส