ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง งานขับเคลื่อนงานไอโอดีนจังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้(๒๔มิถุนายน ๒๕๖๑)นางนัฏญา จิตรเกาะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 4 กระทรวงหลัก ในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานไอโอดีนจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๑ ในงานวันไอโอดีนแห่งชาติ ๒๕๖๑ “สานพลังเมืองนักปราชญ์ เสริมพลังสร้างชาติด้วยไอโอดีน” ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธี.
ในการนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนพร้อมทั้งร่วมเวทีเสวนา เรื่อง”การพัฒนาการเด็กไทยด้วยไอโอดีน”