Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Page 1 of 41
1 2 3 41

นายสากล ม่วงศิริ ผช.รมต. ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ทีม One Home พม.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ พร้อมคณะติดตาม เดินทางเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย 3 จุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จุดที่ 1 จุดวัดแสนสำราญ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 300 ราย พร้อมเดินมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวแม่พึ่งคลอด ผู้สูงอายุ และคนพิการตามเต้นท์พัก จำนวน 5 ครอบครัว ร่วมถึงมอบเงินสนับสนุนโรงครัวชุมชน จำนวน 100,000 บาท และงบประมาณฟื้นฟูพัฒนา จำนวน 80,000 บาท จุดที่ 2 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 300 ชุด พร้อมลงเรือมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามบ้าน จำนวน 5 ราย จุดที่ 3 ศูนย์พักพิงชุมชนหาดวัดใต้(ที่ว่างโรงไฟฟ้าเก่า) มอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 120 ราย พร้อมเดินมอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ และคนพิการตามเต้นท์พัก จำนวน 5 ครอบครัว

 

     

กิจกรรม”พม.ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลฯ” ณ จุดอพยพหนองกินเพล

นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม. ในกิจกรรม”พม.ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยจ.อุบลฯ ตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ ประกอบด้วย การประกอบอาหารเลี้ยงอาหาร /กิจกรรมฉันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน บริการตัดผม ซอยผม ให้คำแนะนำปรึกษา เยี่ยมให้กำลังใจ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดเตียง ที่จุดอพยพหนองกินเพล อ.วารินชำราบ

                 

ผู้ตรวจราชการ พม.(นางสาวสราญภัทร์ อนุมัติราชกิจ) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะทีม One Home พม.จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และเวลา 19.30 น. ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปผลการให้ความช่วยเหลือและมอบแนวทางการเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในระยะต่อไป

 

 

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแก่งศรีโคตร จังหวัดอุบลราชธานี

 

         

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

Page 1 of 41
1 2 3 41