ขออภัยในความไม่สะดวก

เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุุบลราชธานี อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง https://www.facebook.com/pmjubonratchathani

หรือ โทร 045-344579 และ 045-344641